ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကြိုဆိုပါသည်။

HDI PCB

 • 8 layer HDI PCB for security industry

  လုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် 8 အလွှာ HDI PCB

  ဒါကလုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 8 အလွှာဆားကစ်ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PCB များတွင်တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် HDI boards ကိုယခု Pandawill တွင်ရရှိနိုင်သည်။ HDI ဘုတ်အဖွဲ့များတွင်မျက်မမြင်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ထားသောဗီဇာများပါဝင်ပြီးအများအားဖြင့်အချင်း ၀.၀၀၆ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော microvias များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျဆားကစ်ပြားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော circuitry သိပ်သည်းမှုရှိသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသော HDI ပျဉ်ပြားအမျိုးအစား ၆ ခုရှိသည်၊ မျက်နှာပြင်မှမျက်နှာပြင်သို့ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံဗီဇာများနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ နှစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော HDI အလွှာများ၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိသော passive အလွှာ၊ အလွှာအားလုံးအတွက်သုံးနိုင်သည်။

 • 10 layer HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB

  10 အလွှာမြင့် DENSITY ဆက်သွယ်မှု PCB

  ၎င်းသည်တယ်လီကွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ၁၀ အလွှာဆားကစ်ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PCB များတွင်တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် HDI boards ကိုယခု Pandawill တွင်ရရှိနိုင်သည်။ HDI ဘုတ်အဖွဲ့များတွင်မျက်မမြင်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ထားသောဗီဇာများပါဝင်ပြီးအများအားဖြင့်အချင်း ၀.၀၀၆ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော microvias များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျဆားကစ်ပြားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော circuitry သိပ်သည်းမှုရှိသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသော HDI ပျဉ်ပြားအမျိုးအစား ၆ ခုရှိသည်၊ မျက်နှာပြင်မှမျက်နှာပြင်သို့ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံဗီဇာများနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ နှစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော HDI အလွှာများ၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိသော passive အလွှာ၊ အလွှာအားလုံးအတွက်သုံးနိုင်သည်။

 • 12 layer HDI PCB for cloud computing

  cloud computing အတွက် 12 အလွှာ HDI PCB

  ၎င်းသည် Cloud computing အတွက် 12 layer circuit board တစ်ခုဖြစ်သည်။ PCB များတွင်တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် HDI boards ကိုယခု Pandawill တွင်ရရှိနိုင်သည်။ HDI ဘုတ်အဖွဲ့များတွင်မျက်မမြင်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ထားသောဗီဇာများပါဝင်ပြီးအများအားဖြင့်အချင်း ၀.၀၀၆ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော microvias များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျဆားကစ်ပြားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော circuitry သိပ်သည်းမှုရှိသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသော HDI ပျဉ်ပြားအမျိုးအစား ၆ ခုရှိသည်၊ မျက်နှာပြင်မှမျက်နှာပြင်သို့ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံဗီဇာများနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ နှစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော HDI အလွှာများ၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိသော passive အလွှာ၊ အလွှာအားလုံးအတွက်သုံးနိုင်သည်။

 • 22 layer HDI PCB for military & defense

  ၂၂ အလွှာ HDI PCB စစ်တပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်

  ဒါကလုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် 22 အလွှာဆားကစ်ဘုတ်သည်။ PCB များတွင်တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် HDI boards ကိုယခု Pandawill တွင်ရရှိနိုင်သည်။ HDI ဘုတ်အဖွဲ့များတွင်မျက်မမြင်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ထားသောဗီဇာများပါဝင်ပြီးအများအားဖြင့်အချင်း ၀.၀၀၆ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော microvias များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျဆားကစ်ပြားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော circuitry သိပ်သည်းမှုရှိသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသော HDI ပျဉ်ပြားအမျိုးအစား ၆ ခုရှိသည်၊ မျက်နှာပြင်မှမျက်နှာပြင်သို့ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံဗီဇာများနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ နှစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော HDI အလွှာများ၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိသော passive အလွှာ၊ အလွှာအားလုံးအတွက်သုံးနိုင်သည်။

 • HDI Circuit board for embedded system

  embedded စနစ်အတွက် HDI တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့

  ၎င်းသည် embedded system အတွက် 10 layer circuit board တစ်ခုဖြစ်သည်။ PCB များတွင်တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် HDI boards ကိုယခု Pandawill တွင်ရရှိနိုင်သည်။ HDI ဘုတ်အဖွဲ့များတွင်မျက်မမြင်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ထားသောဗီဇာများပါဝင်ပြီးအများအားဖြင့်အချင်း ၀.၀၀၆ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော microvias များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျဆားကစ်ပြားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော circuitry သိပ်သည်းမှုရှိသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသော HDI ပျဉ်ပြားအမျိုးအစား ၆ ခုရှိသည်၊ မျက်နှာပြင်မှမျက်နှာပြင်သို့ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံဗီဇာများနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ နှစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော HDI အလွှာများ၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိသော passive အလွှာ၊ အလွှာအားလုံးအတွက်သုံးနိုင်သည်။

 • HDI PCB with edge plated for Semiconductor

  Semiconductor အတွက်အစွန်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော HDI PCB

  ၄ င်းသည် IC စမ်းသပ်မှုအတွက် 4 layer circuit board ဖြစ်သည်။ PCB များတွင်တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် HDI boards ကိုယခု Pandawill တွင်ရရှိနိုင်သည်။ HDI ဘုတ်အဖွဲ့များတွင်မျက်မမြင်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ထားသောဗီဇာများပါဝင်ပြီးအများအားဖြင့်အချင်း ၀.၀၀၆ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော microvias များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျဆားကစ်ပြားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော circuitry သိပ်သည်းမှုရှိသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသော HDI ပျဉ်ပြားအမျိုးအစား ၆ ခုရှိသည်၊ မျက်နှာပြင်မှမျက်နှာပြင်သို့ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံဗီဇာများနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ နှစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော HDI အလွှာများ၊ လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိသော passive အလွှာ၊ အလွှာအားလုံးအတွက်သုံးနိုင်သည်။